Privātums

  • iMedia datubāzē tiek reģistrēti mūsu klientu un jaunumu lasītāju vārdi un e-pasta adreses.
  • Šie dati tiek vākti, lai mēs varētu nodrošināt kvalitatīvu klientu servisu, novērtēt mūsu uzticīgos klientus un pakalpojumu efektivitāti.
  • iMedia nodrošina pilnīgu datu slepenību - tie netiek nodoti neakceptētām trešajām personām vai kompānijām.
  • iMedia varētu, gadījumos, kontaktēties ar reģistrētiem klientiem un citiem lietotājiem kuri ir snieguši savu e-pasta adresi. Šī elektroniskā komunikācija var tikt veikta lai paziņotu par jaunumiem iMedia mājas lapā, jaunu pakalpojumu vai jaunu partneru piedāvājumiem un citiem pēc mūsu uzskatiem interesantiem notikumiem.
.

Partneri

.
.

Atsauksmes

"Ar iMedia SEO uzlabojumiem vairāk kā puse no mūsu ikdienas portāla apmēklētājiem ir bezmaksas no meklētāju rezultātiem."

Gatis S., www.emeistars.lv

.